Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz.

 • Asłanowicz M.
Warszawa: C.H. Beck 2019. (Krótkie Komentarze Becka). ISBN 9788381580502.

Postępowanie grupowe – zagadnienia wybrane.

 • Babiarz M.
 • Barański B.
 • Borowiec A.
 • Flejszar R.
 • Kraciński O.
 • Malczyk-Herdzina M.
 • Śmierzchalska K.
Państwo i Społeczeństwo. 2009, nr 3 s. 199-222.

Litigation Funding: Some Modest Proposals.

 • Bailey B.
A dissertation, University of Otago, Dunedin, New Zealand. October 2018.

Postępowanie grupowe, nowa instytucja w polskim systemie prawnym – wprowadzenie.

 • Bieliński A.K.
Administracja Publiczna. 2010, nr 2, s. 119-127.

Postępowanie grupowe : analiza regulacji w wymiarze teoretycznym i praktycznym po czterech latach jej funkcjonowania.

 • Dębiak M.
Forum Prawnicze. 2014, nr 6, s. 19-39.

Postępowanie grupowe : aktualne wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń.

 • Falarz P.
 • Orzechowski M.
 • Wietrzyńska-Ciołkowska A.
Prawo Asekuracyjne. 2014, nr 4, s. 17-29.

The role of the Court in Collective Redress Litigation : Comparative Report.

 • Falla É.
Bruxelles: Larcier, 2014. ISBN 9782804462802.

Mediacja w polskim postępowaniu grupowym.

 • Filipowski O.
ADR Arbitraż i Mediacja. 2011, nr 1, s. 5-17.

Postępowanie grupowe w polskim prawie.

 • Gabrysiak I.
Warszawa: Copyright by Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. ISBN 9788376892085.

Kodeks postępowania grupowego : model dla państw prawa kontynentalnego.

 • Gidi A.
Studia Iuridica Toruniensia. 2015, T. 17, s. 67-92.
1 2 3 8