Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz.

 • Jaworski T.
 • Radzimierski P.
Warszawa: C.H. Beck 2010. (Komentarze Becka). ISBN 9788325517755.

Class action a ochrona interesów konsumentów.

 • Kasprzycki D.
 • Mika J. B.
Przegląd Prawa Handlowego. 2000, nr 12, s. 12-20.

The Decline of Class Actions.

 • Klonoff R. H.
Washington University Law Review. 2013, vol. 90, p. 729-838.

The Multitude of Entities in Polish Civil Proceedings and the Institution of Class Action Suits.

 • Kos R.
Executive View. 26. 03. 2010.

Poland

 • Kos R.
 • Trzaska A.
[w:] The International Comparative Legal Guide to : Class and Group Actions 2017. ISBN: 9781911367246.

Opinia w sprawie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

 • Kos R.
 • Kubas A.
Druk sejmowy nr 1829. (http://www.sejm.gov.pl/). [Dokument elektroniczny].

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

 • Kotowski W.
 • Kurzępa B.
Warszawa: "Difin", 2010. ISBN 9788376412979.

USA : wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 2 marca 2011 r. Snyder przeciwko Phelpsowi (sygn. akt 09/751).

 • Królikowski J.
 • Świder B.
Przegląd Sejmowy. 2014, nr 4, s. 277-285.

Class action arbitration : w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu dochodzenia roszczeń przez konsumentów.

 • Krzemiński J.
Studia Iuridica Toruniensia. 2015, T. 16, s. 137-163.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – pierwsze doświadczenia praktyczne.

 • Kuberska W.
Przegląd Sądowy. 2012, nr 7/8, s. 83-100.