Redaktor naczelny

agnieszka-trzaska copy 3

Agnieszka Trzaska

agnieszka.trzaska@kkg.pl

Zespół redakcyjny

Łukasz Goryczka

Łukasz Goryczka

lukasz.goryczka@kkg.pl
Maria Łuszpińska

Maria Łuszpińska

maria.luszpinska@kkg.pl
Magdalena Osmęda

Magdalena Osmęda

magdalena.osmeda@kkg.pl
Agnieszka Pazdan

Agnieszka Pazdan

agnieszka.pazdan@kkg.pl
Małgorzata Żukrowska

Małgorzata Żukrowska

malgorzata.zukrowska@kkg.pl