Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10 lutego 2022 r.
I C 2182/21

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSO Tadeusz Bulanda

 

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. A. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Aktywów Państwowych z udziałem Prokuratora Okręgowego w Warszawie o ustalenie,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 29 stycznia 2021 r.
II C 1755/20

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSO Magdalena Antosiewicz

 

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa grupowego Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów w S.  – reprezentanta grupy działającego na rzecz [dane 28 członków grupy] przeciwko H. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Wydział Cywilny z dnia 2 sierpnia 2021 r.
I C 176/21

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSO Arkadiusz Kuta

 

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. R. przeciwko (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) z siedzibą w O. o zapłatę,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29 listopada 2021 r.
I C 862/12

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:           SSO Edyta Barańska

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2021 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa – reprezentant grupy N. D. przeciwko (…) z siedzibą w N. o zapłatę w postępowaniu grupowym

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2017 r.
I C 862/12

Sąd Okręgowy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący:           SSO Izabella Dyka

Sędziowie:                     SSO Elżbieta Bednarczuk, SSO Kamil Grzesik

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2017 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. N. – reprezentanta grupy złożonej z: [dane 55 osób], przeciwko (…) z siedzibą w N. o zapłatę

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 24 lutego 2016 r.
I C 862/12

Sąd Okręgowy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym w składzie:

Przewodniczący:           SSO Izabella Dyka

Sędziowie:                      SSO Elżbieta Bednarczuk, SSO Kamil Grzesik

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa D. N. – reprezentanta grupy złożonej z: [dane 49 osób], przeciwko (…) z siedzibą w N. o zapłatę

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25 kwietnia 2022 r.
I C 188/20

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:    SSO Magdalena Nagaduś

Sędziowie:               SSO Marta Woźniak, SSR (del.) Edyta Żyła

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa M.K. – reprezentanta grupy, w skład której wchodzą: [dane 25 członków grupy] przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej […] w K. w likwidacji o zapłatę

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15 czerwca 2020 r.
I C 188/20

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:    SSO Magdalena Nagaduś

Sędziowie:               SSO Marta Woźniak, SSR (del.) Edyta Żyła

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa (…) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (…) w (…) w likwidacji o zapłatę

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14 października 2021 r.
I C 188/20

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:    SSO Magdalena Nagaduś

Sędziowie:               SSO Marta Woźniak, SSR (del.) Edyta Żyła

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa M.K. – reprezentanta grupy, w skład której wchodzą: [dane 25 członków grupy] przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej […] w K. w likwidacji o zapłatę

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 14 kwietnia 2021 r.
II C 8/19

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:    SSO Dorota Liczberska-Dębska

Sędziowie:               SSO Sylwia Łopaczewska, SSO Katarzyna Bielczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M.D. – reprezentantki grupy przeciwko […] S.A. o zapłatę, na skutek zawarcia ugody

1 2 3 42