Postępowanie grupowe jako instrument dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na rynku kapitałowym.

 • Glicz M.
Gdańskie Studia Prawnicze. 2011, nr 2, s. 309-320.

Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?

 • Grzegorczyk P.
Polski Proces Cywilny. 2011, nr 1, s. 104-109.

Dopuszczalność postępowania i przedmiot ustaleń sądu w sprawie o ustalenie odpowiedzialności pozwanego w postępowaniu grupowym.

 • Grzegorczyk P.
Monitor Prawniczy. 2015, nr 23, s. 1263-1268.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka.

 • Grzegorczyk P.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376206066.

W kwestii związania sądu rozpoznającego apelację prawomocnym postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

 • Grzegorczyk P.
Polski Proces Cywilny. 2011, nr 2, s. 91-98.

Zbiorowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów na przykładzie regulacji amerykańskich i niemieckich.

 • Haładyj K.
 • Jurga B.
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 2007, nr 11, s. 20-27.

Znaczenie ustawy (projekt) o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym dla rynku ubezpieczeniowego.

 • Hejmej Ł.
 • Molęda M.
Prawo Asekuracyjne. 2009, nr 3, s. 62-76.

Globalization of Class Actions: An Overview.

 • Hensler D. H.
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2009, no. 622, p. 7-29.

Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym.

 • Inglot M.
Przegląd Sądowy. 2015, nr 10, s. 32-45.

Dopuszczalność postępowania grupowego. Uwagi porównawcze.

 • Jaworski A.
Przegląd Sądowy. 2009, nr 11/12, s. 50-70.