Pełnomocnik powoda w polskim postępowaniu grupowym.

  • Tomaszek A.
Monitor Prawniczy. 2010, nr 12, s. 666-670.

Powództwo o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym.

  • Trzaska A.
[w:] Jelonek-Jarco B., Kos R., Zawadzka J. (red.), Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa: C.H. Beck 2016. ISBN 9788326490866.

Postępowanie grupowe (class action) w systemie polskiego postępowania cywilnego – aspekty praktyczne.

  • Waszkiewicz R.
[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów grupowych – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów. Warszawa, 22.04.2010 r. (niepubl.)

Architekt w postępowaniu grupowym, czyli powództwo o ustalenie odpowiedzialności pozwanego.

  • Zembrzuski T.
[w:] Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K. (red.) Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Warszawa: Wolters Kluwer 2016. ISBN 9788325580971.

Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach.

  • Zachariasiewicz M.
ADR Arbitraż i Mediacja. 2013, nr 4, s. 79-99.

Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce.

  • Zachariasiewicz M.
ADR Arbitraż i Mediacja. 2014, nr 4, s. 51-77.
1 6 7 8