Class & Group Actions 2020 – Poland

  • Agnieszka Trzaska-Śmieszek

The Class Actions Law Review 2019 – Poland

  • Agnieszka Trzaska-Śmieszek

The Class Actions Law Review 2018 – Poland

  • Agnieszka Trzaska-Śmieszek

Zmiana przepisów usprawni procesy grupowe

  • Agnieszka Trzaska-Śmieszek; Rafał Kos
8 listopada 2017

Class & Group Actions 2017 – Poland

  • Agnieszka Trzaska-Śmieszek; Rafał Kos

Class & Group Actions 2016 – Poland

  • Agnieszka Trzaska-Śmieszek; Rafał Kos

The multitude of the entities in Polish civil proceedings and the institution of class action suits ([Wielość] podmiotów w polskiej procedurze cywilnej oraz instytucja pozwów zbiorowych)

  • Rafał Kos