Pierwszy pozew grupowy Rzecznika Finansowego odrzucony

 • Maria Łuszpińska

W dniu 10 stycznia 2024 r. Rzecznik Finansowy ogłosił na stronie internetowej https://rf.gov.pl/, że złożył pierwszy pozew grupowy – korzystając z kompetencji przyznanej mu przez ustawodawcę na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1809;...

NOWY PROJEKT USTAWY IMPLEMENTUJĄCEJ DYREKTYWĘ O POWÓDZTWACH PRZEDSTAWICIELSKICH – CO SIĘ ZMIENIŁO I PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ NOWEJ REGULACJI

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Wprowadzenie W dniu 2 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny – już piąty – projekt ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE – czyli dyrektywę o powództwach przedstawicielskich (dalej: „Dyrektywa 2020/1828” bądź „DRA”)....

15 milionów PLN odszkodowań za zaniedbania w ochronie przeciwpowodziowej

22 marca 2024 r. Kubas Kos Gałkowski zawarła pierwszych 11 ugód w ramach negocjacji ugodowych prowadzonych po wygranym postępowaniu grupowym. Na ich podstawie nasi Klienci (11 podmiotów) otrzymają odszkodowania o łącznej wartości ponad 15 mln złotych (z odsetkami). Poszkodowanych reprezentowali: mec. Agnieszka Trzaska-Śmieszek oraz mec. Dominik Gałkowski – partnerzy KKG. W kwietniu 2021 r. zakończyliśmy z sukcesem postępowanie grupowe prowadzone...

Dyrektywa o powództwach przedstawicielskich – analiza

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Data sporządzenia opracowania: październik 2022 r., data ostatniej aktualizacji: luty 2024 r. Polski ustawodawca nadal nie przyjął żadnego aktu prawnego zmieniającego dotychczasowe regulacje celem implementacji Dyrektywy 2020/1828. Do Sejmu nie trafił nawet projekt ustawy implementującej, choć jak wynika z informacji publikowanych na stronie RCL – prace nad projektem trwają od końca 2022 r. W związku z tym, poniżej przedstawiamy główne...

Stan prac legislacyjnych w przedmiocie implementacji dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich rok po upływie terminu na implementację

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

W dniu 25 grudnia 2023 r. minął rok od upływu terminu na implementację przez Państwa Członkowskie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”). Polska pozostaje w nielicznym już gronie państw, które do tej pory nie implementowały...

Finansowanie postępowań grupowych przez osoby trzecie w świetle dyrektywy o powództwach przedstawicielskich

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek

Polska, pomimo otrzymania w lipcu b.r. tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej w przedmiocie naruszenia prawa Unii w zakresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”), nadal należy do (nielicznego już) grona państw europejskich, które nie...

Projekt ustawy o powództwach przedstawicielskich został uzupełniony o definicję pojęcia „ogólnych interesów konsumentów”

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Nie zwalniają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (RCL, UC 139) mającym na celu wprowadzić do polskiego systemu rozwiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę...

Odrębności etapu certyfikacji w projektowanym nowym „podtypie” postępowania grupowego

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

W kolejnym wpisie z serii dotyczącej projektu ustawy z 5 lipca 2023 r. (dalej: „Projekt z 05.07.2023”) implementującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”) – czas przyjrzeć się nowościom i odrębnościom nowego „podtypu” postępowania grupowego o zaniechanie...

Instytucja podmiotu upoważnionego w nowym projekcie ustawy implementującej dyrektywę o powództwach przedstawicielskich

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Jak zapowiedzieliśmy we wpisie Polska implementacja dyrektywy o powództwach przedstawicielskich coraz bliżej – nowy projekt ustawy – rozpoczynamy serię wpisów zawierających bardziej szczegółowe omówienie projektowanych zmian mających na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą...

Polska implementacja dyrektywy o powództwach przedstawicielskich coraz bliżej – nowy projekt ustawy

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Już od ponad miesiąca (od dnia 25 czerwca 2023 r.) w polskim systemie prawnym powinny funkcjonować  przepisy implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczających w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”). Termin na implementację Dyrektywy 2020/1828 upłynął w dniu 25 grudnia 2022 r.,...