Po 10-letniej batalii sądowej są pierwsze odszkodowania dla powodzian z Sandomierza i okolic

 • ClassAction.pl

Sześciu przedsiębiorców poszkodowanych w maju 2010 r. skutkami powodzi w Sandomierzu i okolicach dostanie odszkodowania wraz z odsetkami. To wynik podpisanych dzisiaj ugód pomiędzy uczestnikami postępowania grupowego a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Województwem Świętokrzyskim. Ugody zostały zawarte w związku z ustaleniem przez sądy we wrześniu 2022 r. odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa (Wody Polskie) oraz Województwa...

Zatrucie Odry: do złożenia pozwu warto się przygotować

 • ClassAction.pl

Poszkodowani powinni zbierać dowody na wykazanie rozmiaru szkody. Szanse na proces ocenią po ustaleniu winnych. Na razie nie znamy ewentualnych sprawców ani dokładnych strat, jakie wyrządziło zatrucie Odry. Wiele firm, nie tylko turystycznych z Pomorza Zachodniego, ale np. Związek Wędkarski, już je szacuje. Pojawiają się też pytania o kolejność działań poszkodowanych od strony prawnej i jakie mają szanse na odszkodowanie....

Wykluczenie z pozwu zbiorowego

 • ClassAction.pl

Na postanowienie sądu o składzie grupy w postępowaniu grupowym służy klasyczne zażalenie do sądu drugiej instancji – uznał Sąd Najwyższy. W sprawie 300 frankowiczów reprezentowanych przez rzecznika konsumentów w Szczecinku sąd okręgowy ustalił skład grupy, co zaskarżył Bank BPH, domagając się wyłączenia części osób. Bank miał wątpliwości, do którego sądu skierować zażalenia, i złożył dwa: jedno do SA w Gdańsku,...

Branża fitness złożyła pozew zbiorowy przeciwko rządowi i ministrowi zdrowia za ograniczanie ich działalności w pandemii

 • ClassAction.pl

Operatorzy klubów domagają się odszkodowania za ograniczenie ich działalności w czasie epidemii. W czwartek złożyli w warszawskim Sądzie Okręgowym pozew zbiorowy przeciwko rządowi i ministrowi zdrowia, domagając się sądowego ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z administracyjnymi zakazami prowadzenia działalności siłowni i klubów fitness, czyli za tzw. lockdown branży fitness. BEZ DELEGACJI Jak wskazują prawnicy kancelarii prawnej Łyszyk Wesołowski i...

Frankowicze: Co znaczą konsultacje Izby Cywilnej SN

 • ClassAction.pl

Wezwanie Izby Cywilnej SN pięciu instytucji, aby zajęły stanowiska w sprawach frankowych, zaskoczyło wielu prawników. Pojawiają się pytania: jaką taki dobór adresatów może sugerować końcową treść uchwały? Po ok. czterech godzinach niejawnego posiedzenia, co akurat nie jest niczym nadzwyczajnym, sędziowie postanowili przed wydaniem uchwały w sprawie sześciu pytań pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej, kluczowych dla sporów o kredyty frankowe, zasięgnąć...

Sąd Najwyższy – uchwała 7 sędziów ws. frankowiczów: kredyt trzeba spłacić, choć umowa nieważna

 • ClassAction.pl

By mogło nastąpić rozliczenie z bankiem, frankowicz musi oświadczyć, czy utrzymuje umowę z bezprawnymi klauzulami czy chce ją unieważnić. To sedno piątkowej uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którzy odpowiadali na pytanie rzecznika finansowego. Skutek uchwały SN, która ma moc zasady prawnej, jest też taki, że roszczenia obu stron umów kredytowych w wadliwymi klauzulami w znacznej części nie przedawniły się....

SN: przed następnym starciem w procesach frankowych

 • ClassAction.pl

W piątek 7 maja siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć na pytania rzecznika finansowego dotyczące zasad rozwiązywania sporów frankowych. Zakres pytań jest istotnie węższy niż zadanych przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, którymi ma się zająć cała Izba Cywilna SN 11 maja, ale ta rozprawa może być istotnym wstępem do niej. Zdaniem prawników zajmujących się sprawami frakowymi najważniejsze jest...

Odszkodowanie dla powodzian spod Płocka – jest wyrok Sądu Apelacyjnego w procesie grupowym

 • ClassAction.pl

Łódzki Sąd Apelacyjny prawomocnie orzekł, że poszkodowanym wskutek powodzi w maju 2010 r. należy się odszkodowanie. Prawie 30 rolników może teraz wystąpić z żądaniem konkretnych kwot. Wyrok zapadł w postępowaniu grupowym. Odszkodowanie obowiązani są solidarnie zapłacić wojewoda mazowiecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz województwo mazowieckie. Instytucje te odpowiadają za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej w postaci niewłaściwej ochrony...

Mec. Dominik Gałkowski o planach pozwu grupowego studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 • ClassAction.pl

Mec. Dominik Gałkowski, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski, skomentował 21 września 2020 roku w artykule Rzeczpospolitej plany studentów Uniwersytetu Warszawskiego związane z wytoczeniem pozwu grupowego przeciwko uczelni. W związku z przejściem na nauczanie zdalne studenci domagają się zmniejszenia czesnego. Ich zdaniem jakość kształcenia została obniżona, a zajęcia przypominają kurs internetowy. Według mec. Dominika Gałkowskiego studenci tworzą idealną od strony formalnej...

Prawomocna wygrana Powodzian z Sandomierza i okolic

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

W dniu 7 września 2020 r. zakończyło się prawomocnie postępowanie grupowe zainicjowane pozwem grupy osób z Sandomierza i okolic (łącznie 25 osób fizycznych i przedsiębiorców) reprezentowanych przez Zbigniewa Rusaka, które zostały poszkodowane skutkami powodzi z maja 2010 r. (zob. historię sprawy Powodzianie Sandomierz). Doszło wówczas do zalania wodami powodziowymi gospodarstw domowych oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej członków grupy. Sąd Apelacyjny w Krakowie...