Projekt ustawy o powództwach przedstawicielskich został uzupełniony o definicję pojęcia „ogólnych interesów konsumentów”

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Nie zwalniają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (RCL, UC 139) mającym na celu wprowadzić do polskiego systemu rozwiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę...

Odrębności etapu certyfikacji w projektowanym nowym „podtypie” postępowania grupowego

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

W kolejnym wpisie z serii dotyczącej projektu ustawy z 5 lipca 2023 r. (dalej: „Projekt z 05.07.2023”) implementującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”) – czas przyjrzeć się nowościom i odrębnościom nowego „podtypu” postępowania grupowego o zaniechanie...

Instytucja podmiotu upoważnionego w nowym projekcie ustawy implementującej dyrektywę o powództwach przedstawicielskich

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Jak zapowiedzieliśmy we wpisie Polska implementacja dyrektywy o powództwach przedstawicielskich coraz bliżej – nowy projekt ustawy – rozpoczynamy serię wpisów zawierających bardziej szczegółowe omówienie projektowanych zmian mających na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą...

Polska implementacja dyrektywy o powództwach przedstawicielskich coraz bliżej – nowy projekt ustawy

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Już od ponad miesiąca (od dnia 25 czerwca 2023 r.) w polskim systemie prawnym powinny funkcjonować  przepisy implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczających w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”). Termin na implementację Dyrektywy 2020/1828 upłynął w dniu 25 grudnia 2022 r.,...

Od 25 czerwca 2023 r. Polska powinna stosować przepisy implementujące dyrektywę 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich

 • Magdalena Osmęda

Od dnia 25 czerwca 2023 r. Polska powinna stosować przepisy implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: „Dyrektywa 2020/1828”). Do tej pory jednak projekt ustawy implementującej Dyrektywę 2020/1828 nie trafił nawet do Sejmu. Termin na implementację Dyrektywy...

Opłata od pozwu indywidualnego wnoszonego w oparciu o prawomocny wyrok ustalający odpowiedzialność wydany w postępowaniu grupowym

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

Koszty postępowania sądowego, a w szczególności opłaty od pozwu, są zasadniczym czynnikiem decydującym o faktycznym dostępie do sądu, wpływającym na decyzję potencjalnego powoda o wystąpieniu na drogę sądową. Z kolei jednym z celów postępowania grupowego jest przełamanie bariery fiskalnej powstrzymującej poszkodowanych od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz zmniejszenie kosztów i środków, jakie musi zaangażować wymiar sprawiedliwości w rozpoznanie wielu takich...

Projekt ustawy implementującej dyrektywę 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek
 • Magdalena Osmęda

W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad projektem z dnia 6 grudnia 2022 r. obejmującym ustawę o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt z 06.12.2022”). Za projekt odpowiedzialny jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie prace są na etapie opiniowania. Jak wynika z informacji udostępnionych przez Rządowe Centrum Legislacji, merytoryczne uwagi do...

Po 10-letniej batalii sądowej są pierwsze odszkodowania dla powodzian z Sandomierza i okolic

 • ClassAction.pl

Sześciu przedsiębiorców poszkodowanych w maju 2010 r. skutkami powodzi w Sandomierzu i okolicach dostanie odszkodowania wraz z odsetkami. To wynik podpisanych dzisiaj ugód pomiędzy uczestnikami postępowania grupowego a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Województwem Świętokrzyskim. Ugody zostały zawarte w związku z ustaleniem przez sądy we wrześniu 2022 r. odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa (Wody Polskie) oraz Województwa...

Zatrucie Odry: do złożenia pozwu warto się przygotować

 • ClassAction.pl

Poszkodowani powinni zbierać dowody na wykazanie rozmiaru szkody. Szanse na proces ocenią po ustaleniu winnych. Na razie nie znamy ewentualnych sprawców ani dokładnych strat, jakie wyrządziło zatrucie Odry. Wiele firm, nie tylko turystycznych z Pomorza Zachodniego, ale np. Związek Wędkarski, już je szacuje. Pojawiają się też pytania o kolejność działań poszkodowanych od strony prawnej i jakie mają szanse na odszkodowanie....

Wykluczenie z pozwu zbiorowego

 • ClassAction.pl

Na postanowienie sądu o składzie grupy w postępowaniu grupowym służy klasyczne zażalenie do sądu drugiej instancji – uznał Sąd Najwyższy. W sprawie 300 frankowiczów reprezentowanych przez rzecznika konsumentów w Szczecinku sąd okręgowy ustalił skład grupy, co zaskarżył Bank BPH, domagając się wyłączenia części osób. Bank miał wątpliwości, do którego sądu skierować zażalenia, i złożył dwa: jedno do SA w Gdańsku,...