Powodzianie Sandomierz

Grupa powodzian z Sandomierza i okolic przeciwko Skarbowi Państwa, Województwu Świętokrzyskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu i Gminie Miejskiej Sandomierz

Pierwotnie powództwo o zapłatę odszkodowania na rzecz członków grupy; pismem z 16 lutego 2012 r. dokonano zmiany powództwa poprzez ograniczenie żądania o zapłatę do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanych.

Przedmiotem postępowania jest ustalenie solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanych wynikającej z popełnienia złożonego czynu niedozwolonego polegającego na niezgodnym z prawem wykonywaniu władzy publicznej, przejawiającym się w zaniedbaniach dotyczących realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Konsekwencją szeregu zaniedbań ze strony Pozwanych było przelanie się wody przez koronę prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego położonego wzdłuż rzeki Wisły w dzielnicy Koćmierzów i jego przerwanie podczas powodzi w 2010 r., jak i wszystkie dalsze następstwa tego zdarzenia. Zaniedbania Pozwanych z jednej strony obejmowały nieprawidłowości związane z konstrukcją i utrzymaniem wału przeciwpowodziowego, który był za niski, zaś z drugiej strony – nienależyte utrzymanie międzywala oraz koryta rzeki, gdzie zaniechano od wielu lat jakichkolwiek prac zmniejszających ryzyko powodziowe.

26 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona po przeprowadzeniu postępowania przed sądem I i II instancji.

Czytaj więcej na temat prawomocnej wygranej Powodzian z Sandomierza i okolic.

IV FAZA
III FAZA
  • Rozprawa 26 czerwca 2014 r.
  • Rozprawa 12 czerwca 2014 r.
  • Rozprawa 10 kwietnia 2014 r.
  • Rozprawa 13 marca 2014 r.
II FAZA
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 1 września 2010 r.