Frankowicze przeciwko mBank

Grupa konsumentów – klientów mBank S.A. – reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie – przeciwko mBank S.A.

Pozew o ustalenie nieważności klauzul indeksacyjnych w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego, ewentualnie o ustalenie nieważności ww. umów kredytu (jako całości).

388 członków grupy na etapie składania pozwu; na dzień 19 grudnia 2016 r. – 531 członków grupy

 

Zamieszczone informacje zostały opracowane w oparciu o informacje publiczne udostępnione przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu pismami z dnia: 27.08.2019, 05.11.2019 oraz 25.05.2020.

Zamieszczone na stronie orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu zostało udostępnione przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Tekst orzeczenia został przetworzony przez podmiot prowadzący niniejszą stronę poprzez dodanie tez, opracowanie wizualne, usunięcie błędów interpunkcyjnych i literówek oraz wprowadzenie skrótu „u.d.p.g.”.

Organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystanie.

III FAZA
I FAZA