Sprawa grupy „Przy Metrze” nr 1

Grupa konsumentów – stron umów finansujących zawartych z pozwanym – reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu świadczenia nienależnego w postaci uiszczonych przez członków grupy kwot z tytułu waloryzacji cen sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odsetkami karnymi, wpłaconych na podstawie klauzul umownych uznanych za abuzywne (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20 kwietnia 2011 r., XVII AmC 1782/09).

38 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona po przeprowadzeniu postępowania przed sądem I instancji.

III FAZA
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z 25 maja 2016 r., III C 976/12 – umorzenie postępowania apelacyjnego wywołanego apelacją pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z 2 marca 2016 r., III C 976/12 na skutek cofnięcia apelacji przez pozwaną
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z 2 marca 2016 r., III C 976/12
  • Rozprawa z 2 marca 2016 r.
  • Rozprawa z 29 lutego 2016 r.
  • Rozprawa z 25 lutego 2016 r.
  • Rozprawa z 11 stycznia 2016 r.
  • Rozprawa z 28 grudnia 2015 r
  • Rozprawa z 16 grudnia 2015 r.
II FAZA
  • Rozprawa z 21 października 2014 r.
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 4 września 2012 r.