Proces legislacyjny

NOWELIZACJA Nr 2 Z 2019 R.

7 listopada 2019 wejście w życie pozostałych zmian w Ustawie

21 sierpnia 2019 wejście w życie zmian w art. 21 i 22 Ustawy

24 lipca 2019 podpisanie ustawy nowelizującej przez Prezydenta RP

5 lipca 2019 przekazanie ustawy nowelizującej Prezydentowi RP do podpisu

4 lipca 2019 rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu (pos. nr 83); decyzja: przyjęto poprawki

3 lipca 2019 prace w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach nad stanowiskiem Senatu – zob. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach z dnia 3 lipca 2019 r. (druk sejmowy nr 3565 Sejmu VIII kadencji); rekomendacja Komisji – przyjęcie poprawek Senatu do ustawy nowelizującej

26 czerwca 2019 uchwała Senatu (druk sejmowy nr 3554 Sejmu VIII kadencji) – wprowadzenie poprawek do ustawy nowelizującej – skierowanie projektu uwzględniającego poprawki Senatu do pracy w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

14 czerwca 2019 przekazanie ustawy Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu

13 czerwca 2019 III czytanie projektu ustawy nowelizującej na posiedzeniu Sejmu (pos. nr 82), głosowanie nr 24 (253 za, 172 przeciw, 6 wstrzymało się), uchwalenie ustawy nowelizującej

12 czerwca 2019 prace w komisji po II czytaniu – zob. dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk sejmowy nr 3457-A Sejmu VIII kadencji); rekomendacja Komisji – wprowadzenie poprawek do projektu ustawy nowelizującej

12 czerwca 2019 II czytanie projektu ustawy nowelizującej na posiedzeniu Sejmu (pos. nr 82) – skierowanie projektu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach celem przedstawienia sprawozdania

kwiecień-maj 2019 praca w komisjach po I czytaniu – zob. sprawozdanie Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach z dnia 14 maja 2019 r. (druk sejmowy nr 3457 Sejmu VIII kadencji); rekomendacja Komisji – uchwalenie ustawy zgodnie z załączonym projektem

20 lutego 2019 I czytanie projektu ustawy nowelizującej na posiedzeniu Sejmu, (pos. nr 77) – skierowanie projektu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

16 stycznia 2019 skierowanie projektu ustawy nowelizującej do I czytania na posiedzeniu Sejmu

8 stycznia 2019 wpływ do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137 Sejmu VIII kadencji), nowelizującego m.in. Ustawę

NOWELIZACJA Nr 1 Z 2017 R.

1 czerwca 2017 wejście w życie ustawy nowelizującej

27 kwietnia 2017 podpisanie ustawy nowelizującej przez Prezydenta RP

11 kwietnia 2017 przekazanie ustawy nowelizującej przez Marszałka Sejmu Prezydentowi RP do podpisu

7 kwietnia 2017 rozpatrywanie przez Sejm poprawek Senatu do ustawy nowelizującej (pos. nr 39); decyzja: przyjęto poprawki

31 marca – 5 kwietnia 2017 prace w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki i Rozwoju nad stanowiskiem Senatu – zob. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 5 kwietnia 2017 r. (druk sejmowy nr 1451 Sejmu VIII kadencji); rekomendacja Komisji – przyjęcie poprawek Senatu do ustawy nowelizującej

30 marca 2017 uchwała Senatu (druk sejmowy nr 1439 Sejmu VIII kadencji) – wprowadzenie poprawek do ustawy nowelizującej – skierowanie projektu uwzględniającego poprawki Senatu do pracy w komisjach

10 marca 2017 przekazanie ustawy nowelizującej Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu

9 marca 2017 III czytanie projektu ustawy nowelizującej na posiedzeniu Sejmu (pos. nr 37), głosowanie nr 23 (405 za, 1 przeciw, 30 wstrzymało się), uchwalenie ustawy nowelizującej

8-9 marca 2017 prace w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju – zob. dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 9 marca 2017 r. (druk sejmowy nr 1339-A Sejmu VIII kadencji); rekomendacja Komisji – wprowadzenie poprawek do projektu ustawy nowelizującej

8 marca 2017 II czytanie projektu ustawy nowelizującej na posiedzeniu Sejmu (pos. nr 37) – ponowne skierowanie projektu do pracy w komisjach

styczeń – marzec 2017 prace w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju – zob. sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 23 lutego 2017 r. oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7 marca 2017 r. (druk sejmowy nr 1339 Sejmu VIII kadencji); rekomendacja Komisji – uchwalenie projektu ustawy nowelizującej

26 stycznia 2017 I czytanie projektu ustawy nowelizującej na posiedzeniu Sejmu, (pos. nr 34) – skierowanie projektu do pracy w komisjach

3 stycznia 2017 skierowanie projektu ustawy nowelizującej do I czytania na posiedzeniu Sejmu

29 grudnia 2016 wpływ do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk sejmowy nr 1185 Sejmu VIII kadencji), nowelizującego, m.in., Ustawę

USTAWA

19 lipca 2010 wejście w życie ustawy

18 stycznia 2010 ogłoszenie ustawy

4 stycznia 2010 podpisanie ustawy przez Prezydenta RP

18 grudnia 2009 przekazanie ustawy przez Marszałka Sejmu do podpisu Prezydentowi RP

17 grudnia 2009 rozpatrywanie przez Sejm poprawek do ustawy uchwalonych przez Senat (pos. nr 56 dn. 17-12-2009) decyzja: przyjęto poprawki; uchwalenie ustawy

4 grudnia 2009 prace w Senacie – uchwała Senatu (druk sejmowy nr 2571, Sejmu VI Kadencji) – wprowadzenie poprawek do Ustawy

9 listopada 2009 przekazanie ustawy Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

5 listopada 2009 III czytanie na posiedzeniu Sejmu (głosowanie: 417 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się) – uchwalenie ustawy

4 listopada 2009 II czytanie na posiedzeniu Sejmu (niezwłocznie przystąpiono do III czytania)

kwiecień – październik 2009 prace w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – zob. sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy z 14 lipca 2009 r. oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z 21 października 2009 r. (druk sejmowy nr 2414, Sejmu VI Kadencji); rekomendacja Komisji – uchwalenie załączonego projektu ustawy

24 kwietnia 2009 I czytanie rządowego projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu, (pos. nr 40) – skierowanie projektu do pracy komisjach

31 marca 2009 skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu Sejmu

26 marca 2009 wpływ Rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym do Sejmu RP (druk sejmowy nr 1829, Sejmu VI kadencji)