Powództwo o ustalenie bądź ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

Żądanie powództwa grupowego może zostać ukształtowane jako żądanie ustalenia prawa lub stosunku prawnego, gdy już w samym takim ustaleniu realizuje się interes poszczególnych członków grupy, tj. najczęściej w sytuacji, gdy jeszcze nie doszło do naruszenia praw im przysługujących.

Teoretycznie możliwe jest również wytoczenie powództwa grupowego jako powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego i prawa.