Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17 lutego 2020 r.
III C 603/15

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSO Joanna Kruczkowska

Sędziowie:                      SSO Joanna Bitner,

          SSR Andrzej Lipiński (del.)

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. – reprezentanta grupy przeciwko (…) Związkowi (…) w W., o zapłatę:

 1. zasądza od (…) Związkowi (…) w W. na rzecz wszystkich członków podgrup, w niniejszym postępowaniu grupowym, kwoty przypadające każdemu z nich – według listy stanowiącej załącznik do wyroku;
 2. w pozostałej części powództwo oddala;
 3. kosztami postępowania obciąża w całości (…) Związek (…) w W., pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku, przy czym wynagrodzenie pełnomocnika reprezentanta powoda zostanie wyliczone w wysokości 2-krotnej stawki minimalnej.

LISTA STANOWIĄCA ZAŁACZNIK DO WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 17 LUTEGO 2020 R. SYGN. AKT IIIC 603/15

1) podgrupa nr I:

 1. L. B. – 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych,
 2. D. F. – 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych,
 3. Ł. K. – 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych,
 4. G. T. – 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych,
 5. M. B. (1) – 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych,
 6. T. W. – 1.700 (jeden tysiąc siedemset) złotych;

2) podgrupa nr II:

 1. M. K. (1) – 474 (czterysta siedemdziesiąt cztery) złote,
 2. J. L. – 474 (czterysta siedemdziesiąt cztery) złote,

9.N. G. – 474 (czterysta siedemdziesiąt cztery) złote,

10.G. M. (1) – 474 (czterysta siedemdziesiąt cztery) złote;

3) podgrupa nr III:

 1. P. A. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 2. P. B. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 3. K. H. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 4. A. J. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 5. S. W. (1) – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 6. A. M. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 7. K. P. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 8. W. P. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych,
 9. K. Z. – 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych;

4) podgrupa nr IV:

 1. K. G. – 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych,
 2. P. L. (1) – 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych,
 3. J. K. (1) – 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych,
 4. B. J. – 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych;

5) podgrupa nr V:

 1. Ł. B. (1) – 207 (dwieście siedem) złotych,
 2. A. S. (1) – 207 (dwieście siedem) złotych,
 3. S. Z. – 207 (dwieście siedem) złotych,
 4. M. B. (2) – 207(dwieście siedem) złotych,
 5. P. C. – 207(dwieście siedem) złotych,
 6. M. G. (1) – 207(dwieście siedem) złotych;

6) podgrupa nr VI:

 1. M. J. (1) – 553 (pięćset pięćdziesiąt trzy) złote,
 2. N. M. – 553 (pięćset pięćdziesiąt trzy) złote,
 3. A. C. – 553 (pięćset pięćdziesiąt trzy) złote,
 4. J. K. (2) – 553 (pięćset pięćdziesiąt trzy) złote,
 5. M. S. (1) – 553 (pięćset pięćdziesiąt trzy) złote;

7) podgrupa nr VII:

 1. S. F. – 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 2. P. S. – 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 3. P. W. (1) – 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 4. D. N. – 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 5. M. N. (1) – 385 (trzysta osiemdziesiąt pięć) złotych;

8) podgrupa nr VIII:

 1. M. G. (2) – 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,
 2. A. S. (2) – 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,
 3. A. Ż. – 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,
 4. M. F. – 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,
 5. L. K. – 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych;

9) podgrupa nr IX:

 1. R. K. (1) – 594 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote,
 2. M. R. (1) – 594 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote,
 3. Ł. B. (2) – 594 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote;

10) podgrupa nr X:

 1. S. K. – 295 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 2. M. N. (2) – 295 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 3. M. P. – 295(dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych;

11) podgrupa nr XI:

 1. W. D. – 177 (sto siedemdziesiąt siedem) złotych,
 2. T. Ł. – 177 (sto siedemdziesiąt siedem) złotych;

12) podgrupa nr XII:

 1. J. Ł. – 138 (sto trzydzieści osiem) złotych,
 2. B. M. – 138 (sto trzydzieści osiem) złotych,
 3. M. K. (2) – 138 (sto trzydzieści osiem) złotych,
 4. Ł. S. – 138 (sto trzydzieści osiem) złotych,
 5. W. G. – 138 (sto trzydzieści osiem) złotych,
 6. A. K. (1) – 138 (sto trzydzieści osiem) złotych;

13) podgrupa nr XIII:

 1. Ł. P. – (…) (jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa) złote,
 2. M. S. (2) – (…) (jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa) złote;

14) podgrupa nr XIV:

 1. A. Z. – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 2. K. J. – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 3. B. P. – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 4. K. O. – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 5. M. C. – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 6. M. K. (3) – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 7. T. K. (1) – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 8. W. R. – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych,
 9. P. L. (2) – 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych;

15) podgrupa nr XV:

 1. S. W. (2) – 534 (pięćset trzydzieści cztery) złote,
 2. K. B. – 534 (pięćset trzydzieści cztery) złote,
 3. T. M. (1) – 534(pięćset trzydzieści cztery) złote;

16) podgrupa nr XVI:

 1. P. G. (1) – 98(dziewięćdziesiąt osiem) złotych,
 2. M. J. (2) – 98(dziewięćdziesiąt osiem) złotych;

17) podgrupa nr XVII:

 1. A. R. – 833 (osiemset trzydzieści trzy) złote,
 2. P. O. – 833(osiemset trzydzieści trzy) złote;

18) podgrupa nr XVIII:

 1. M. R. (2) – (…) (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa) złote,
 2. R. A. – (…) (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa) złote,
 3. L. F. – (…) (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa) złote;

19) podgrupa nr XIX:

 1. R. W. – 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych,
 2. J. A. – 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych,
 3. G. K. (1) – 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych,
 4. P. K. (1) (P. K. (2)) – 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych,
 5. T. M. (2) – 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych,
 6. K. R. – 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych;

20) podgrupa nr XX:

 1. M. G. (3) – 316(trzysta szesnaście)złotych,
 2. R. K. (2) – 316(trzysta szesnaście) złotych,
 3. Ł. B. (3) – 316(trzysta szesnaście) złotych,
 4. A. D. – 316(trzysta szesnaście) złotych,
 5. M. K. (4) – 316(trzysta szesnaście) złotych,
 6. G. M. (2) – 316(trzysta szesnaście) złotych;

21) podgrupa nr XXI:

 1. M. B. (3) – 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 2. J. E. – 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych;

22) podgrupa nr XXII:

 1. Ł. C. – 49 (czterdzieści dziewięć) złotych,
 2. E. G. – 49 (czterdzieści dziewięć) złotych;

23) podgrupa nr XXIII:

 1. P. G. (2) – 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych,
 2. A. K. (2) – 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych;

24) podgrupa nr XXIV:

 1. D. J. – 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych,
 2. G. K. (2) – 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych,
 3. P. W. (2) – 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych;

25) podgrupa nr XXV:

 1. T. K. (2) – 178 (sto siedemdziesiąt osiem) złotych,
 2. S. M. – 178 (sto siedemdziesiąt osiem) złotych;

26) podgrupa nr XXVI:

 1. B. K. – 345 (trzysta czterdzieści pięć) złotych,
 2. M. R. (3) – 345 (trzysta czterdzieści pięć) złotych,
 3. J. R. – 345 (trzysta czterdzieści pięć) złotych,
 4. Ł. Z. – 345 (trzysta czterdzieści pięć) złotych;

27) podgrupa nr XXVII:

 1. P. K. (3) – 79 (siedemdziesiąt dziewięć) złotych,
 2. P. W. (3) – 79 (siedemdziesiąt dziewięć) złotych;

28) podgrupa nr XXVIII:

 1. W. M. – 245 (dwieście czterdzieści pięć) złotych,
 2. P. W. (4) – 245 (dwieście czterdzieści pięć) złotych;

29) podgrupa nr XXIX:

 1. M. M. (1) – 69 (sześćdziesiąt dziewięć) złotych,
 2. M. M. (2) – 69 (sześćdziesiąt dziewięć) złotych;

30) podgrupa nr XXX:

 1. P. P. – 632 (sześćset trzydzieści dwa) złote,
 2. M. N. (3) – 632 (sześćset trzydzieści dwa) złote;

– przy czym wszystkie wyżej wymienione kwoty są należne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 18 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty.