Sprawa przeciwko Rainbow Tours

Sprawa z powództwa osoby fizycznej (członka grupy), działającego jako reprezentant grupy, przeciwko Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Pozew o zapłatę kwot tytułem obniżenia ceny za otrzymanie przez członków grupy od pozwanego biura podróży świadczenia zastępczego niższej jakości w wyniku nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych polegającego na niezrealizowaniu programu zgodnie z tym zagwarantowanym w umowie, a także z tytułu otrzymania świadczeń o niższym standardzie niż te zapewnione umową, jak również o zapłatę zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

16 członków grupy

Postępowanie prawomocnie zakończone.

IV FAZA
II FAZA
  • Rozprawa 30 maja 2019 r.
I FAZA
  • Zarządzenie z 18 grudnia 2018 r., XVIII C 590/18 – zarządzenie o przekazaniu informacji Ministrowi Sprawiedliwości celem zamieszczenia w wykazie postępowań grupowych
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny z 3 grudnia 2018 r., XVIII C 590/18 – zarządzenie  zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny z 10 sierpnia 2018 r., XVIII C 590/18 – rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym
  • Złożenie pozwu: 13 kwietnia 2018 r.