Sprawa przeciwko Alior Bank

Grupa nabywców funduszy W Investments przeciwko Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Pozew o ustalenie odpowiedzialności Alior Bank S.A. za naruszenie obowiązków brokera wobec grupy nabywców i posiadaczy certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych stworzonych przez W Investments.

Liczba członków grupy wskazana w pozwie: 84 osoby

I FAZA
  • Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział IV Cywilny do sygn. akt IV C 281/18
  • Złożenie pozwu: 5 marca 2018 r.