Frankowicze przeciwko BPH

Grupa klientów BPH – reprezentowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku – przeciwko Bankowi Przemysłowo-Handlowemu S.A. z siedzibą w Gdańsku

Pozew o ustalenie nieistnienia lub nieważności umownych stosunków prawnych wynikających z umów kredytu indeksowanego do waluty obcej, według których kwota kredytu była określana w oparciu o bankowy kurs kupna waluty obcej, zaś wysokość raty kredytu – w oparciu o bankowy kurs sprzedaży tej waluty.

450 członków grupy

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

II FAZA
I FAZA