Branża turystyczna przeciwko SP

Pozew grupy przedsiębiorców branży turystycznej przeciwko Skarbowi Państwa.

Pozew o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody poniesione przez wprowadzenie rozporządzeniem, a zatem wbrew Konstytucji, zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

45 członków grupy

Postępowanie w pierwszej fazie, nie zapadło jeszcze postanowienie w przedmiocie certyfikacji.

I FAZA
  • Złożenie pozwu: 7 stycznia 2021 r. Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą XXV C 136/21.