Mec. Dominik Gałkowski o planach pozwu grupowego studentów Uniwersytetu Warszawskiego

22 września 2020

Mec. Dominik Gałkowski, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski, skomentował 21 września 2020 roku w artykule Rzeczpospolitej plany studentów Uniwersytetu Warszawskiego związane z wytoczeniem pozwu grupowego przeciwko uczelni. W związku z przejściem na nauczanie zdalne studenci domagają się zmniejszenia czesnego. Ich zdaniem jakość kształcenia została obniżona, a zajęcia przypominają kurs internetowy.

Według mec. Dominika Gałkowskiego studenci tworzą idealną od strony formalnej grupę do wystąpienia z pozwem grupowym – ich roszczenia są jednego rodzaju oraz jednakowe w zakresie podstawy faktycznej, a w przypadku roszczenia o zapłatę są również łatwe do ujednolicenia co do wysokości. Spełniają więc prima facie przesłanki dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

Trzeba jednak pamiętać, że potencjalna grupa powinna udowodnić, że uczelnia kalkuluje koszty niezgodnie z prawem. Gdyby w sprawie o ustalenie odpowiedzialności orzeczono o tym, że szkoła wyższa popełniła taki delikt, to studenci mogliby na podstawie takiego prejudykatu występować indywidualnie o zasądzenie konkretnych kwot.

Od strony formalnej możliwe jest również ujednolicenie ich roszczeń i wystąpienie od razu z roszczeniem pieniężnym.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, które dostępne jest pod linkiem. A nadto, wskazujemy, że studenci jednej z wyższych uczelni w Polsce już raz skorzystali z grupowego trybu dochodzenia roszczeń – zobacz historię tego postępowania.