Sprawa przeciwko Skarbowi Państwa w związku z Amber Gold nr II

Grupa kontrahentów spółki Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Okręgowemu w Gdańsku oraz Prokuratorowi Rejonowemu Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku

Pozew o zapłatę tytułem naprawienia szkody powstałej po stronie członków grupy wskutek czynu niedozwolonego w postaci zaniechania przez Skarb Państwa – Prokuratora Rejonowego Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku, Prokuratora Okręgowego w Gdańsku oraz przez Prokuratora Generalnego przedstawienia zarzutów członkom zarządu spółki Amber Gold sp. z o.o. w okresie od dnia 22 stycznia 2010 r. do dnia 17 sierpnia 2012 r.

249 członków grupy

III FAZA
  • Rozprawa z 12 lutego 2018 r.
  • Rozprawa z 26 stycznia 2018 r.
  • Rozprawa z 24 listopada 2017 r.
I FAZA