Sprawa przeciwko Skarbowi Państwa w związku z aferą Amber Gold nr III

Grupa osób poszkodowanych przez Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa (działającemu przez swoje jednostki organizacyjne – stationes fisci).

Pozew o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa – działającego przez wskazane jednostki organizacyjne (stationes fisci) – za szkodę poniesioną przez członków grupy (utrata powierzonych spółce Amber Gold środków finansowych) w związku z niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami pozwanych, które umożliwiły spółce prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bezprawny.

16 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona na etapie certyfikacji.

I FAZA