Sprawa przeciwko SKANDIA Życie TU S.A. (nr 1)

Pozew grupy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego, reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie – przeciwko Skandia Życie TU S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu świadczeń nienależnych w postaci kwot pobranych (bądź jako opłata likwidacyjna bądź z innego, bliżej nieoznaczonego, tytułu) w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

104 członków grupy

I FAZA
  • Rozprawa z 16 grudnia 2015 r.
  • Rozszerzenie powództwa 15 grudnia 2015 r.
  • Złożenie pozwu: 15 stycznia 2014 r.