Sprawa przeciwko RSPORT FINANSE

Grupa klientów RSPORT FINANSE S.A. – reprezentowana przez J.O. – przeciwko RSPORT FINANSE S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu wszystkich nakładów uiszczonych przez członków grupy na zakup obligacji, które następnie nie zostały wykupione przez RSPORT FINANSE S.A.

26 członków grupy