Sprawa przeciwko Millennium Bank S.A. nr 2

Grupa klientów Millennium Bank S.A. – reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie – przeciwko Millennium Bank S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu na rzecz członków grupy świadczeń nienależnych w postaci poniesionych przez nich kosztów zawieranych przez pozwanego umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (niedozwolone postanowienia umowne).

Około 500 członków grupy

II FAZA
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 25 września 2015 r.