Sprawa przeciwko Aegon TU na Życie S.A.

Grupa klientów Aegon – reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie – przeciwko Aegon TU na Życie S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu na rzecz członków grupy świadczeń nienależnych w postaci kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy z tytułu opłat likwidacyjnych.

168 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona na etapie certyfikacji (w związku z cofnięciem pozwu).

I FAZA
  • Złożenie pozwu: 13 listopada 2013 r.