Sprawa akcjonariuszy spółki Midas

Sprawa z powództwa osoby fizycznej reprezentującego grupę byłych akcjonariuszy spółki Midas S.A. objętych procedurą przymusowego wykupu akcji – przeciwko 3 podmiotom – dwóm osobom fizycznym oraz sp. z o. o. o ustalenie.

Powództwo o ustalenie solidarnej odpowiedzialności pozwanych  wobec członków grupy za szkodę polegającą na otrzymaniu w ramach procedury przymusowego wykupu akcji ceny akcji nieodpowiadającej ich wartości godziwej, w szczególności na skutek rozpowszechniania przez Zarząd spółki w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy (…) S.A. nieprawdziwych informacji o wartości aktywów tej grupy oraz prezentowania ich wartości na poziomie niższym od wartości rynkowej, a w konsekwencji błędnego uznania w oświadczeniu Zarządu spółki z dnia 16 marca 2016 r. przyjętej ceny przymusowego wykupu akcji za wartość godziwą.

142 członków grupy

III FAZA
  • Rozprawa 16 kwietnia 2020 r.
  • Rozprawa 8 kwietnia 2020 r. – posiedzenie przygotowawcze
  • Rozprawa 13 stycznia 2020 r.
  • Rozprawa 18 listopada 2019 r.
  • Rozprawa 14 października 2019 r.
  • Rozprawa 30 września 2019 r.
I FAZA
  • Data złożenia pozwu: 1 czerwca 2017 r.