Funkcjonariusze Policji przeciwko Skarbowi Państwa

Grupa Funkcjonariuszy Policji przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew o zapłatę z tytułu braku należnej waloryzacji wynagrodzeń członków grupy (uposażeń funkcjonariuszy Policji) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.

222 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona na etapie certyfikacji.

I FAZA
  • Złożenie pozwu: 31 grudnia 2015 r.