Frankowicze przeciwko BZ WBK

Grupa kredytobiorców (konsumentów) – reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie – przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A.

Pozew o ustalenie istnienia po stronie Banku obowiązku zwrotu na rzecz członków grupy nadpłat wynikających ze stosowania przez stronę pozwaną niedozwolonych postanowień umownych dotyczących przeliczania wypłaconej kwoty kredytu i rat kredytowych według bankowego (jednostronnie ustalanego) kursu franka szwajcarskiego.

581 członków grupy

III FAZA
  • Termin rozprawy wyznaczono na 26 października 2023 r.
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 9 czerwca 2017