Branża fitness przeciwko SP

Branża fitness przeciwko Skarbowi Państwa

Ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia i epidemii Covid-19.

33 członków grupy

Postępowanie w I fazie, nie zapadło jeszcze postanowienie w przedmiocie certyfikacji ani składu grupy.

I FAZA