współpraca

Jeśli dysponujesz orzeczeniem sądowym dotyczącym postępowania grupowego, które nie zostało umieszczone w naszej bazie, uprzejmie prosimy o przesłanie jego kopii poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj, bądź przesyłką pocztową na adres Kancelarii „Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k., ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków. Przed umieszczeniem przesłanych orzeczeń w naszej bazie, dokonamy ich anonimizacji (usuniemy z nich dane osobowe). Zapraszamy także do przysyłania swoich publikacji na temat postępowań grupowych, umieścimy je w sekcji: bibliografia.

newsletter

Wpisz swój adres by otrzymywać informacje o najnowszym orzeczeniach, pozycjach wydawniczych i aktualnościach dotyczących postępowań grupowych.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA W SPRAWIE POZWU GRUPOWEGO.

Jeśli chcesz dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym lub przeciwko Tobie jest lub może być wszczęte postępowanie grupowe zapraszamy do złożenia zapytania na adres: agnieszka.trzaska@kkg.pl.
Wysłanie wiadomości nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań. Dzięki przekazanym informacjom będziemy mogli przygotować dla Ciebie konkretne rozwiązania.

Jeśli dysponujesz orzeczeniem sądowym dotyczącym postępowania grupowego, które nie zostało umieszczone w naszej bazie, uprzejmie prosimy o przesłanie jego kopii na adres classaction@classaction.pl lub przesyłką pocztową na adres Kancelarii „Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k., ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków. Przed umieszczeniem przesłanych orzeczeń w naszej bazie, dokonamy ich anonimizacji (usuniemy z nich dane osobowe). Zapraszamy także do przysyłania swoich publikacji na temat postępowań grupowych, umieścimy je w sekcji: bibliografia.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA W SPRAWIE POZWU GRUPOWEGO.

Wysłanie formularza nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań. Dzięki informacjom zawartym poniżej będziemy mogli przygotować dla Ciebie konkretne rozwiązania.

Klikając w pola formularza otrzymasz wskazówki jakie informacje wpisać.

Dane kontaktowe:

Wprowadź przynajmniej 3 znaki Wprowadź przynajmniej 3 znaki
Wprowadź przynajmniej 8 cyfr Wprowadź prawidłowy adres e-mail

Czego dotyczy Twoja sprawa?

Uzupełnij poniższe pole

Prosimy o wskazanie, z jakich okoliczności faktycznych wynika roszczenie, które ma być dochodzone w postępowaniu grupowym. Przykładowo, prosimy opisać:

  • Na czym polegało zdarzenie wyrządzające szkodę wielu osobom, kiedy i gdzie miało ono miejsce, na czym polegała poniesiona szkoda?
  • Jakiego rodzaju klauzule niedozwolone lub inne praktyki naruszające interesy konsumentów były stosowane, kiedy miało to miejsce, na czym polegała poniesiona szkoda?
  • Jaki produkt niebezpieczny wyrządził szkodę wielu osobom, kiedy miało to miejsce, na czym polegała poniesiona szkoda?
  • W miarę możliwości prosimy również o wskazanie osoby (podmiotu), przeciwko której miałoby być skierowane postępowanie grupowe (np. sprawcy szkody, przedsiębiorcy naruszającego interesy konsumentów, wytwórcy bądź sprzedawcy niebezpiecznego produktu).

Szczegółowe informacje o sprawach, które mogą być rozpoznawane w postępowaniu grupowym znaleźć można tutaj.

 

Czego chciałbyś dochodzić w postępowaniu grupowym?

Uzupełnij poniższe pole

W postępowaniu grupowym można dochodzić przede wszystkim zasądzenia określonych kwot (np. odszkodowania) albo ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Drugie z rozwiązań jest celowe zwłaszcza wówczas, gdy wysokość roszczeń członków grupy lub rodzaj szkody poniesionej przez członków grupy byłyby zróżnicowane (więcej szczegółów znajdziesz tutaj). W przypadku zamiaru dochodzenia odszkodowania, prosimy o podanie szacunkowej wysokości poniesionej szkody.

 

Jaka jest szacowana liczba potencjalnych członków grupy?

Uzupełnij poniższe pole

Postępowanie grupowe może zostać wszczęte na rzecz minimum 10 osób. Prosimy – w miarę możliwości – o opisanie kręgu osób, które potencjalnie mogłyby być członkami grupy (informacja o osobach dotkniętych opisanym zdarzeniem), jak również o informację w przedmiocie liczby osób zainteresowanych udziałem w postępowaniu grupowym

Jeśli posiadasz dokumenty potwierdzające opisane okoliczności, możesz je tutaj załączyć. (max. rozmiar pliku to 5MB)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza przez Kancelarię „Kubas, Kos, Gałkowski – Adwokaci sp.p.” sp.k. („Kancelaria”) dla potrzeb związanych ze zgłoszeniem sprawy za pomocą tego formularza oraz ewentualnych dalszych czynności związanych ze sprawą, w tym z jej oceną lub prowadzeniem przez Kancelarię, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.). Przekazuję moje dane osobowe dobrowolnie. Mam także świadomość faktu, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wyrażam gotowość pełnienia funkcji reprezentanta grupy w razie wszczęcia postępowania grupowego:

tak nie

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA W SPRAWIE POZWU GRUPOWEGO.

Wysłanie formularza nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań. Dzięki informacjom zawartym poniżej będziemy mogli przygotować dla Ciebie konkretne rozwiązania.

Klikając w pola formularza otrzymasz wskazówki jakie informacje wpisać.

Dane kontaktowe:

Wprowadź przynajmniej 3 znaki Wprowadź przynajmniej 3 znaki
Wprowadź przynajmniej 8 cyfr Wprowadź prawidłowy adres e-mail

Jaki jest stan sprawy?

Uzupełnij poniższe pole

Prosimy o wskazanie, jaki jest stan sprawy, w której jako strona pozwana występujesz (możesz występować) Ty lub reprezentowany przez Ciebie podmiot, w szczególności, czy pozew grupowy został już wniesiony do sądu, a jeśli tak – na jakim etapie jest postępowanie grupowe i przed jakim sądem toczy się sprawa.

Informacje o przebiegu postępowania grupowego, znajdziesz tutaj.

Jakich roszczeń dotyczy sprawa?

Uzupełnij poniższe pole

Prosimy o opisanie, z jakich okoliczności faktycznych wynikają roszczenia, które są lub mają być dochodzone przeciwko Tobie (lub reprezentowanemu przez Ciebie podmiotowi) w postępowaniu grupowym. Przykładowo, prosimy opisać:

 • Na czym polegało zdarzenie, które miało wyrządzić szkodę wielu osobom, kiedy i gdzie miało ono mieć miejsce, na czym może polegać szkoda członków grupy?
 • Jakiego rodzaju klauzule umowne lub inne praktyki miały być stosowane, kiedy miało to mieć miejsce, na czym może polegać szkoda członków grupy?
 • Jaki produkt niebezpieczny miał wyrządzić szkodę wielu osobom, kiedy miało to miejsce, na czym może polegać szkoda członków grupy?

Jeśli postępowanie grupowe jest w toku, prosimy również o wskazanie, jakie konkretnie żądanie lub żądania zostały objęte pozwem grupowym (przykładowo, zasądzenie odszkodowania – ze wskazaniem w przybliżeniu dochodzonej kwoty, ustalenie odpowiedzialności pozwanego).

Jakich osób (podmiotów) dotyczy sprawa?

Uzupełnij poniższe pole

W miarę możliwości prosimy o wskazanie osoby (podmiotu), która występuje lub zamierza wystąpić z roszczeniem w trybie postępowania grupowego jako powód (reprezentanta grupy, rzecznika praw konsumentów).

Jeśli poza Tobą (reprezentowanym przez Ciebie podmiotem) jako strona pozwana występują lub mogą występować w sprawie inne osoby lub podmioty, prosimy także o ich wskazanie.

Prosimy również – w miarę możliwości – o opisanie kręgu osób, które potencjalnie mogą być członkami grupy, a jeśli postępowanie zostało już wszczęte – także o wskazanie aktualnych członków grupy lub ich ilości.

Jeśli posiadasz dokumenty potwierdzające opisane okoliczności, możesz je tutaj załączyć. (max. rozmiar pliku to 5MB)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza przez Kancelarię „Kubas, Kos, Gałkowski – Adwokaci sp.p.” sp.k. („Kancelaria”) dla potrzeb związanych ze zgłoszeniem sprawy za pomocą tego formularza oraz ewentualnych dalszych czynności związanych ze sprawą, w tym z jej oceną lub prowadzeniem przez Kancelarię, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.). Przekazuję moje dane osobowe dobrowolnie. Mam także świadomość faktu, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

INFORMACJA O COOKIES: Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcejzamknij